Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa, in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul), detinem calitatea de operator. Avand in vedere faptul ca specificul atributiilor unui administrator judiciar/lichidator implica si prelucrarea in temeiul Legii Insolventei si a dispozitiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal,  va solicitam respectuos sa va asigurati ca orice document pe care ni-l transmiteti si orice comunicare se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale ale Regulamentului, ca persoanele vizate si-au dat acordul si/sau au cunostinta de acest transfer al datelor lor cu caracter personal si ca ne transmiteti doar acele documente adecvate, relevante si limitate la ceea ce e necesar pentru a ne indeplini atributiile. Mentionam, de asemenea, ca vom prelucra datele primite strict in scopul gestionarii procedurii insolventei respectivei debitoare, intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, ca aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispozitie in orice alt mod celorlalti participanti ai procedurii in conformitate cu legea, instructiunile instantei si în masura necesitatii, si doar pentru a ne indeplini atributiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioada de 5 ani dupa finalizarea procedurii de insolventa. Va garantam ca respectam strict confidentialitatea datelor, ca toate datele pe care ni le furnizati, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de catre reprezentantii nostri. Pentru orice alte intrebari aferente, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail: office@avertco.ro.